Treść strony

Zadanie pt. Monitoring przyrodniczy i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej na terenie PN "UW" - zadanie zakończone

Efektem ekologicznym niniejszego zadania będzie przywrócenie właściwego stanu oraz czynna ochrona ekosystemów wodnych tj. ok 158 ha poprzez stały monitoring i realizacje zadań z zakresu ochrony przyrody wymienionych jako Zarządzenie nr 48 Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z 21.07.2004. Realizacja zadań w ramach przedsięwzięcia prowadzić ma do utrzymania odpowiednich warunków dla występowania rzadkich i zagrożonych wyginięciem lęgowych i przelotnych gatunków ptaków objętych monitoringiem, związanych z siedliskami łąkowymi, objętych ochroną gatunkową oraz 32 gatunków ryb. Projekt będzie realizowany na obszarze Natura 2000 Ujście Warty PLC 080001 oraz obszarze dorzecza Odry.

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2837567
osobą na stronie