Treść strony

Zadanie pt.: „Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych”- zadanie w trakcie realizacji.

Przedsięwzięcie nr 392/2010/Wn-04/OP-RE-LF/D pt.: „Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych” finansowane jest w ramach ramach środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i programu Life+. Projekt ukierunkowany jest na poprawę siedlisk występujących w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez wycinkę zakrzaczeń wierzbowych na powierzchni około 200 ha. Wycinka wspomnianych zarośli umożliwi ponowne uzyskanie przez Park, rangi kluczowego obszaru dla migrujących i lęgowych ptaków. Działania podjęte w ramach projektu pozwolą na zachowanie różnorodności biologicznej tego obszaru. Podstawowym problemem ochrony przyrody Parku jest sukcesja wtórna, która ogranicza lub uniemożliwia wielu gatunkom ptaków zakładanie gniazd oraz stanowi dużą przeszkodę dla ptaków migrujących i zimujących. Do zadań przewidzianych w ramach projektu należą: wycinka zarośli wierzbowych, zrywka ściętych gałęzi, karczowanie karp, ząbkowanie drewna i gałęzi, rozdrabnianie karp, monitoring przyrodniczy, edukacja społeczności lokalnych, organizacja konferencji.
Usunięcie zarośli wierzbowych pozwoli również wprowadzić, na teren objęty przedsięwzięciem, bydła. Wypas z kolei przyczyni się do zahamowania procesu powtórnego porastania powierzchni przez odrost wierzby. Skorzysta na tym nie tylko ochrona przyrody w Parku (otwarte siedliska dla ptaków), ale również rolnicy, którzy będą mieli nowe powierzchnie pod wypas bydła.

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3151884
osobą na stronie