Treść strony

ZIMOWE PTAKOLICZENIE 2014 R. - RELACJA

W dniach 24-25 stycznia odbyła się akcja Zimowego Ptakoliczenia. Głównym organizatorem było Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Celem akcji jest przede wszystkim rozpropagowanie obserwacji ptaków oraz policzenie gatunków, których miejscem zimowania jest sąsiedztwo osad ludzkich. Spływające do OTOP dane z liczeń prowadzonych w całej Polsce, dostarczają istotnych informacji o liczebności oraz zestawie gatunków zimujących w bliskim sąsiedztwie człowieka.

Park Narodowy „Ujście Warty” włączył się do akcji po raz piąty, organizując dla osób zainteresowanych ptasimi zwyczajami, bezpłatną wycieczkę z przewodnikiem, która odbyła się 25 stycznia w niedzielę.  Z radością można powiedzieć o wzroście zainteresowania akcją Zimowego Ptakoliczenia. Na niedzielnej wycieczce pojawiło się19 osób – była to najliczniejsza grupa od 2011 roku. Sympatycy ptaków przyjechali nie tylko z Kostrzyna i okolic, ale także z Gorzowa Wielkopolskiego, Torzymia, czy oddalonych o około 100 km miejscowości: Choszczna i Zielonej Góry. Uczestnicy chętnie wzięli udział w 9-kilometrowym spacerze i z entuzjazmem wypatrywali skrzydlatych przyjaciół.

Trasa wycieczki przebiegała przez tereny stanowiące sąsiedztwo człowieka – Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą oraz Przepompownia w Kostrzynie, skąd gatunki policzone zostały oddzielnie ze względu na główny cel akcji tj. ptaki przebywające w pobliżu osad ludzkich. Ponadto trasa wycieczki przebiegała również przez obszar Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz zbliżone do Parku siedliska poza jego granicami.

Najliczniejszymi gatunkami stwierdzonymi na Osiedlu Warniki i w okolicy Przepompowni były: wróbel: 41 osobników, kwiczoł: 15 osobników, bogatka: 8 osobników. Ponadto entuzjazm wzbudziły dwa osobniki sójki – gatunku będącego w tym roku patronem Zimowego Ptakoliczenia. Innymi gatunkami stwierdzonymi w sąsiedztwie człowieka były: łabędź niemy, czapla siwa, gągoł, kormoran, dzięcioły: zielony, czarny, duży, kowalik, myszołów, sroka, wrona siwa, kruk, gil, zięba.

Wyniki liczenia dostarczyły również informacji o zimujących gatunkach ptaków w Parku Narodowym „Ujście Warty” i podobnych siedliskach znajdujących się poza jego granicami. W rankingu wygrała gęgawa: 467 osobników, krzyżówka: 141 osobników oraz łabędź niemy: 32 osobników. Pozostałymi gatunkami obserwowanymi podczas liczenia były: czapla siwa, czapla biała, kormoran, gągoł, nurogęś, myszołów, myszołów włochaty, bielik, bażant, srokosz, rudzik, bogatka, kruk. Uczestniczy wycieczki mogli również nacieszyć oko zimorodkiem.

Łącznie z całej trasy spaceru odnotowano 30 gatunków ptaków, w tym: 18 gatunków przebywających w sąsiedztwie człowieka oraz 19 gatunków z terenów oddalonych od siedzib ludzkich (niektóre gatunki odnotowano zarówno na Osiedlu Warniki jak i na terenie PN”UW”).

Wycieczka była okazją do pogłębiania wiedzy o poszczególnych gatunkach ptaków (wycieczkę prowadzili pracownicy PN”UW”). Nie zabrakło również ciekawych dyskusji na tematy przyrodnicze - inne niż „ptasie”.

Wszystkim uczestnikom tegorocznego Zimowego Ptakoliczenia dziękujemy za liczne zainteresowanie akcją, ciekawe dyskusje na tematy przyrodnicze oraz miłą atmosferę. Zapraszamy ponownie do udziału w akcji Zimowego Ptakoliczenia w przyszłym roku!

(A. J.)

  • Zimowe Ptakoliczenie 2015 (fot. M.L.)
  • Krajobraz (fot. M.L.)
  • Wycieczka w ramach akcji Zimowego Ptakoliczenia (fot. M.L.)

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2577340
osobą na stronie