Treść strony

ZIMOWE PTAKOLICZENIE 2016 R. - RELACJA

Podobnie jak w ubiegłych latach, w ostatni weekend stycznia, odbyła się ogólnopolska akcja Zimowego Ptakoliczenia. Głównym organizatorem było Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Celem akcji jest przede wszystkim rozpropagowanie obserwacji ptaków oraz policzenie gatunków, których miejscem zimowania jest sąsiedztwo osad ludzkich. Spływające do OTOP dane z liczeń prowadzonych w całej Polsce, dostarczają istotnych informacji o liczebności oraz zestawie gatunków zimujących w bliskim sąsiedztwie człowieka.

Park Narodowy „Ujście Warty” włączył się do akcji po raz szósty, organizując dla osób zainteresowanych ptasimi zwyczajami, bezpłatną wycieczkę z przewodnikiem, która odbyła się 31 stycznia w niedzielę.  Podobnie, jak w zeszłym roku, akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Trasa wycieczki przebiegała przez tereny stanowiące sąsiedztwo człowieka – Osiedle Warniki oraz Przepompownię w Kostrzynie nad Odrą. Ponadto trasa wycieczki przebiegała również przez obszar Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz zbliżone do Parku siedliska poza jego granicami.

Najliczniejszymi gatunkami stwierdzonymi na Osiedlu Warniki i w okolicy Przepompowni były: kwiczoł: 68 osobników, wróbel: 57 osobników., szczygieł: 7 osobników. Innymi gatunkami stwierdzonymi w sąsiedztwie człowieka były: łabędź niemy, czapla siwa, czapla biała, gągoł, nurogęś, dzięcioł duży, kowalik, myszołów, sójka, wrona siwa, kruk, gil, zięba, modraszka, bogatka, mazurek, trznadel .

Wyniki liczenia dostarczyły również informacji o zimujących gatunkach ptaków w Parku Narodowym „Ujście Warty” i podobnych siedliskach znajdujących się poza jego granicami. W rankingu wygrała gęgawa: 352 osobników. Entuzjazm wzbudziły bieliki (6 osobników), będące największymi ptakami szponiastymi Polski oraz błotniaki zbożowe (3 osobniki). Pozostałymi gatunkami obserwowanymi podczas liczenia były: czapla siwa, czapla biała, żuraw, kormoran, krzyżówka, gągoł, nurogęś, myszołów, krogulec, bażant, kruk. Spośród ssaków spotkanych podczas spaceru, największe emocje wywołała rzadko obserwowana w ciągu dnia, wydra.

Łącznie z całej trasy spaceru odnotowano 26 gatunków ptaków.

Wycieczka była okazją do pogłębiania wiedzy o poszczególnych gatunkach ptaków (wycieczkę prowadzili pracownicy PN”UW”). Nie zabrakło również ciekawych dyskusji na tematy przyrodnicze - inne niż „ptasie”.

Wszystkim uczestnikom tegorocznego Zimowego Ptakoliczenia dziękujemy za liczne zainteresowanie akcją, ciekawe dyskusje oraz miłą atmosferę. Zapraszamy ponownie do udziału w akcji Zimowego Ptakoliczenia w przyszłym roku!

Ponadto informujemy, że w 2016 roku planowane są również inne otwarte działania edukacyjne i turystyczne:  

 • Rodzinny rok w Parku: Wycieczki w 3 sezonach fenologicznych:
  • wiosna (20.03)
  • sezon lęgowy (10.05)
  • wędrówki ptaków (23.10)
 • Gra terenowa z okazji Święta Parku pt. „Poszukiwacz nadwarciańskich skarbów (10.07)

Terminy imprez mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje będą umieszczane w aktualnościach na oficjalnej stronie Parku www.pnujsciewarty.gov.pl

Fotorelacja

 • Zimowe Ptakoliczenie, na zdjęciu widać początek trasy...
 • Uczestnicy Zimowego Ptakoliczenia wypatrują kowalików i...
 • Gęgawy

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2525119
osobą na stronie