Treść strony

Osadnictwo w dolinie Warty

Do drugiej połowy XVIII w. obszar doliny Warty pozostawał prawie nie zaludniony. Osadnictwo skupiało się na obrzeżach rozległych moczarów. Plan skolonizowania tego terenu powstawał równolegle z trwającymi pracami regulacyjno–melioracyjnymi. Inicjatorem akcji kolonizacyjnej był Fryderyk Wielki, a wykonawcą planu F. B. Brenkenhoff. Zasiedlania trwały od 1767 r. do 1782 r.
Lokowani tu osadnicy nazywani byli Olendrami. Otrzymywali oni szeroką pomoc: drewno do budowy domów, zwolnienie z podatków na kilka lat, zwolnienie z obowiązku służby wojskowej dla osadników i ich dzieci. W zamian mieli prowadzić dalsze prace melioracyjne, polegające na naprawie wałów przeciwpowodziowych, kopaniu rowów melioracyjnych, karczowaniu drzew, prowadzeniu gospodarki łąkowo-pastwiskowej. Życie osadników nie było łatwe. Często brakowało jedzenia zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. Jedno z podań mówi, że był to powód, dla którego chłopi poprosili Fryderyka o pozwolenie na emigrację do Ameryki. Na to oburzony władca miał ponoć odpowiedzieć „Ja wam Nową Amerykę i wolność dam nad Wartą”. Powstającym wsiom nadawano egzotycznie brzmiące nazwy: Nowy Jork, Pensylwania, Sumatra. Dopiero po roku 1945, działająca na obszarze Ziem Odzyskanych Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, zmieniła te nazwy na polsko brzmiące.

  • Stara pocztówka ze wsi Hampshire - dziś Budzigniew
  • Fragment starej pocztówki, przedstawiający drogowskaz we...

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2577436
osobą na stronie