Treść strony

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE I SPACEROWE

  • Czatownia przy ścieżce (fot. K.W.)

Ścieżka przyrodnicza "Ptasim szlakiem" (mapa ścieżki)

Ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem” wiedzie betonową drogą przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w Parku terenów lęgowych ptaków, dlatego też najlepszym terminem korzystania ze ścieżki jest okres wiosenny. Na trasie umieszczono 3 tablice informacyjne, wiatę z ławkami, czatownię obserwacyjną, platformę widokową.

  • Miejsce postojowe przy ścieżce (fot. P.Ch.)

Ścieżka przyrodnicza „Mokradła” (mapa ścieżki)

Trasa ścieżki prowadzi przez zalewowe obszary Obwodu Ochronnego Chyrzyno. Poświęcona jest różnorodnym funkcjom, jakie tereny podmokłe spełniają w przyrodzie i w gospodarce człowieka. Przy wysokich poziomach wody ścieżka może być niedostępna (głównie wczesną wiosną).

  • Wiata przy ścieżce (fot. P.M.)

Ścieżka przyrodnicza „Na dwóch kółkach przez Polder Północny” (mapa ścieżki)

Trasa ścieżki prowadzi przez rozległe łąki Polderu Północnego-Witnica, jednego z trzech obwodów ochronnych Parku Narodowego „Ujście Warty”. Jest dostępna przez cały rok. Ma charakter przyrodniczo-historyczny. Wybierając się na ścieżkę można się zaopatrzyć w kieszonkowy przewodnik.

  • Na ścieżce "Olszynki" wiosną (fot. K.W.)

Ścieżka przyrodnicza „Olszynki” (mapa ścieżki)

Ścieżka znajduje się na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny, który jest obszarem wolnym od okresowych zalewów. Prowadzi w znacznej części drewnianą kładką przez jedyne na terenie Parku obszary leśne (ols porzeczkowy), ale również przez zbiorowiska ziołorośli, podmokłą łąkę oraz szuwar mozgowy.

  • "Przyrodniczy Ogród Zmysłów" (fot. M.M.)

 Ogródek dydaktyczny „Przyrodniczy Ogród Zmysłów” (plan ogródka)

„Przyrodniczy Ogród Zmysłów” jest zlokalizowany przy siedzibie Parku w Chyrzynie. Został oddany do użytku w 2000r. Pierwsze elementy „Ogrodu” zostały sfinansowane ze środków Amerykańskiego Korpusu Pokoju, koleje prace były dofinansowane przez NFOŚiGW w Warszawie. Większość z 14 przystanków  „Ogrodu” została zaprojektowana w formie...

  • Ścieżka spacerowa "Torfianka" (fot. Olga Betańska)

Ścieżka spacerowa "Torfianka" (mapa ścieżki)

Ścieżka spacerowa "Torfianka"  o długości około 1,1 km łączy Wał Północny z Bobrową Drogą.  Składa się z 3 odcinków różnych pod względem nawierzchni: I - drewniana kładka, II -  gruntowa droga i III - droga wewnętrzna prowadząca przez podmokłą łąkę.

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3151927
osobą na stronie