Treść strony

Ścieżka przyrodnicza "Mokradła" (mapa ścieżki)

Trasa ścieżki prowadzi przez zalewowe obszary Obwodu Ochronnego Chyrzyno. Poświęcona jest różnorodnym funkcjom, jakie tereny podmokłe spełniają w przyrodzie i w gospodarce człowieka. Przy wysokich poziomach wody ścieżka może być niedostępna (głównie wczesną wiosną).

• Długość: około 1 km.
• Ścieżka piesza.
• 8 przystanków, każdy wyposażony w tablicę informacyjną.
• Ścieżka zaczyna się przy siedzibie Parku, w Chyrzynie. Pierwszy przystanek usytuowany jest na wieży widokowej, drugi w zabytkowej przepompowni wody (patrz mapa). Uwaga! Kiedy wieża widokowa jest zamknięta, korzystać można tylko z części terenowej ścieżki (od przystanku nr 3).
• Na końcu trasy znajduje się miejsce postojowe.
• Dostępny przewodnik po ścieżce.

Wydany przez nas przewodnik po ścieżce "Mokradła" zawiera propozycje 8 zadań do wykonania na trasie ścieżki. Przy każdym z nich zaznaczone jest miejsce realizacji zadania, wiek uczestników, czas trwania oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do wykonania ćwiczenia. Dzięki temu, każdy z nauczycieli odwiedzających nasz Park, może samodzielnie przeprowadzić lekcje na ścieżce "Mokradła", nie korzystając z odpłatnych zajęć oferowanych przez Park. Chętnych do skorzystania z tej formy edukacji w Parku prosimy jednak o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie pobytu na terenie Parku, pod nr tel. 95 7524026.

Przystanki:
• „Pradolina” - czyli w jaki sposób powstała pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, oraz jakie jej fragmenty widać z chyrzyńskiej wieży widokowej.
• „Historia Chyrzyna i pompowni” - historia osady Chyrzyno i umiejscowionej tu przepompowni wody.
• „Mokradła- zbiorniki wody słodkiej” - właściwości retencyjne terenów podmokłych i ich znaczenie dla przyrody i człowieka.
• „Bioróżnorodność” - bogactwo gatunkowe na przykładzie Parku Narodowego "Ujście Warty". Po czym poznać obecność zwierząt na danym terenie? Tropy i inne ślady.
• „Skarby z terenów podmokłych” - o wykorzystaniu roślin i materiałów pochodzących z terenów podmokłych, w gospodarce i kulturze człowieka.
• „Rośliny zbiorników wodnych” - pospolite rośliny zbiorników wodnych, ich rola w procesie samooczyszczania wody.
• „Ptaki wodne i błotne”- Park Narodowy "Ujście Warty" jako obszar objęty Konwencją RAMSAR oraz NATURĄ 2000. Opis gatunków ptaków spotykanych w pobliżu ścieżki.
• „Użytkowanie terenów podmokłych” - formy użytkowania rekreacyjnego i turystycznego terenów podmokłych na przykładzie Parku Narodowego "Ujście Warty", oraz wynikające z tego problemy.

  • Zimowy krajobraz ścieżki (D.W.)

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2525105
osobą na stronie