Treść strony

ZMIANA ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO UDOSTĘPNIENIA PARKU

ZARZĄDZENIE

DYREKTORA PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY”

 

Nr 7/2018 z dnia 7 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie nr 4/2014 z dnia 25.02.2014 r.

w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” dla turystyki.

ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA PARKU DO TURYSTYKI

ZARZĄDZENIE

 DYREKTORA PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY”

NR 15/2020

Z dnia 1 lipca 2020 r.

Zmieniające zarządzenie nr 7/2018 z dnia 7 maja 2018 r.

 

w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” w celach turystycznych

 

 

Na podstawie: art. 8e ust. 1, art.12, art.15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 3 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Ujście Warty” na lata 2019-2020, zarządza się co następuje:

ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA PARKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

Zarządzenie nr 3/2017

Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty”

z dnia 09.01.2017 r.

w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do amatorskiego połowu ryb

 

Na podstawie:

art. 8e ust. 1, art.12, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz 1220 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 224, poz. 1337), wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (Prawo wodne Dz.U. nr 115, poz. 1229 z późń. zm.), par. 1 ust. 2 Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, Zarządzenia nr 3 Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zadań ochronnych na lata 2014 – 2018, zarządzam co następuje:

CENNIK OPŁAT ZA ZAJĘCIA EDUKACYJNE, LICENCJE, WYDAWNICTWA ITP.

Na podstawie zarządzeń Dyrektora w sprawie ustalenia opłat za: zajęcia edukacyjne, udostępnianie Parku Narodowego „Ujście Warty” i jego obiektów, wydawnictwa, licencje do amatorskiego połowu ryb, kopiowanie dokumentów:

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2878146
osobą na stronie