Treść strony

„Pamiętajmy o mokradłach ...„ czyli dlaczego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł?

Od dosyć dawna, na całym świecie zanikają bezpowrotnie lub ulegają degradacji tereny podmokłe takie jak bagna, torfowiska, strumienie, a nawet rzeki. Powoduje to nie tylko zanik całych ekosystemów wraz z zamieszkującymi je roślinami i zwierzętami, ale również przyczynia się do zaburzeń w gospodarce wodnej całych regionów. Bardzo namacalnym efektem tego jest m.in. zmniejszanie się zasobów wody pitnej czy wzrost zagrożenia powodziowego.
2 lutego na całym świecie jest obchodzony Światowy Dzień Mokradeł. Właśnie tego dnia, w 1971 r. w irańskim mieście RAMSAR podpisano Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (zwaną od tego czasu Konwencją Ramsar).
Dotychczas, czyli do końca 2012 r. Konwencję RAMSAR ratyfikowało 163 państwa. Każde z nich zobowiązało się m.in. do wskazania najcenniejszych terenów podmokłych na swoim terytorium. Zostają one włączone do Spisu obszarów podmokłych o międzynarodowym znaczeniu (Lista Ramsar).
Na całym świecie, do chwili obecnej zgłoszono na Listę 2065 obszarów podmokłych. W ten sposób zostało objętych ochroną ponad 197 mln ha. Polska podpisała Konwencję Ramsar w 1978 r., dotychczas zgłosiła na Listę Obszarów Podmokłych o Międzynarodowym Znaczeniu 13 miejsc o łącznej powierzchni ok. 145 tys. ha Są to: rezerwaty przyrody: „Jezioro Łuknajno”, „Jezioro Świdwie”, „Jezioro Karaś”, „Jezioro Siedmiu Wysp”, „Jezioro Drużno”, „Stawy Milickie”, subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym, Biebrzański Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy oraz Park Narodowy „Ujście Warty”.

Więcej o Konwencji Ramsar można się dowiedzieć na stronie Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej

O znaczeniu terenów podmokłych można pisać i mówić bardzo dużo. Przypomnijmy tylko te najważniejsze. Mokradła to miejsca wręcz tętniące życiem, o niespotykanej gdzie indziej ilości występujących tu gatunków roślin i zwierząt. Należą też do najbardziej produktywnych ekosystemów na świecie, dlatego też są ważnym źródłem pokarmu, w tym również dla ludzi. Rośliny i gleba terenów podmokłych odgrywają znaczącą rolę w oczyszczaniu wody. Większość typów mokradeł to bardzo ważne zbiorniki wody słodkiej, przyczyniają się do uzupełniania zapasów wód podziemnych, wpływają korzystnie na bilans wodny, łagodzą zmiany klimatyczne. Mokradła gromadząc wodę pełnią także ważą funkcję przeciwpowodziową.
Lista produktów pochodzących z terenów podmokłych jest ogromna. Wiele z nich jest głównym lub jednym z podstawowych źródeł pożywienia dla ludzi na całym świecie. Najważniejsze z nich to ryż, owoce, glony oraz ryby, skorupiaki, mięczaki. Tereny podmokłe to także źródło materiałów budowlanych czy miejsca występowania wielu roślin leczniczych.
Warto także przypomnieć, że na wielu terenach podmokłych istnieją doskonałe warunki do uprawiania różnych form rekreacji i turystyki. Do najbardziej popularnych należą: obserwowanie ptaków, fotografia przyrodnicza, wędkarstwo, łowiectwo, sporty wodne (np. żeglarstwo, kajakarstwo, nurkowanie itp.).
W okolicach 2 lutego od wielu lat Park Narodowy "Ujście Warty" organizuje imprezy z okazji Światowego Dnia Mokradeł, a są to: obchody dla wszystkich zainteresowanych odbywające się w Chyrzynie (zawsze w niedzielę) oraz warsztaty przyrodnicze (przeprowadzane w lutym i marcu) o tematyce "mokradłowej" dla uczniów klas szóstych z lokalnych szkół podstawowych.

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2437922
osobą na stronie