Treść strony

Czynniki kształtujące dyspersję i strukturę genetyczną populacji szopa pracza: podstawy kontroli liczebności inwazyjnego gatunku - projekt realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr: N N309 135535

Celem projektu jest zbadanie ekologii dyspersji oraz struktury genetycznej populacji szopa pracza (Procyon lotor) na terenie Polski, co umożliwi określenie możliwości kolonizowania nowych obszarów przez tego inwazyjnego drapieżnika obcego pochodzenia. Określony zostanie dystans i tempo dyspersji oraz miejsca osiedlania się migrujących osobników. Zostanie również zbadana wybiórczość środowiskowa podczas dyspersji, dzięki czemu wytyczone zostaną łączące poszczególne subpopulacje korytarze ekologiczne, które szopy wykorzystują w kolonizowaniu nowych obszarów. Zbadana zostanie także struktura genetyczna populacji szopa pracza. Ważnym aspektem będzie też wykrycie barier środowiskowych ograniczających przepływ osobników między potencjalnymi subpopulacjami w celu oszacowania możliwości dalszej ekspansji i szans na ograniczenie liczebności szopa pracza.
W projekcie zastosowano nowatorskie metody, nie stosowane jeszcze w badaniach średnich drapieżników, jak np. telemetria satelitarna GPS/GSM.
Praktycznym aspektem tego projektu będzie stworzenie podstaw regulacji liczebności szopa pracza w naszym kraju.

Projekt jest prowadzony we współpracy ZBS PAN w Białowieży, IOP PAN oraz PN "Ujście Warty"

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2707301
osobą na stronie