Treść strony

Ekologiczne i genetyczne podstawy kontroli liczebności populacji norki amerykańskiej: reakcja populacji inwazyjnego gatunku drapieżnika na redukcję jej liczebności - projekt realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr: N N304 221835

Celem projektu jest zbadanie czynników wpływających na regulację liczebności norki amerykańskiej (Mustela vison), które wykazać powinny możliwość ograniczenia liczebności norek na terenach chronionych. Szczegółowo projekt ma odpowiedzieć na następujące pytania: 1) czy wielkość reprodukcji i dyspersja norek jest zależna od zagęszczenia, 2) czy eliminacja norki amerykańskiej ze środowiska ma efekt addytywny czy kompensacyjny na dynamikę liczebności, 3) jaka jest struktura genetyczna populacji norki amerykańskiej i jakie bariery środowiskowe ograniczają przepływ genów, 4) jak szybko obszar, z którego usunie się norki będzie powtórnie kolonizowany w zależności od środowiska i ukształtowania krajobrazu oraz 5) czy uciekinierzy z ferm hodowlanych zasilają wolno żyjące populacje norek, zwiększają tempo ponownej kolonizacji i niwelują ewentualny efekt ich usuwania.
W badaniach biorą udział 4 parki narodowe: na zachodzie kraju Drawieński Park Narodowy i Park Narodowy „Ujście Warty”, na wschodzie Biebrzański i Narwiański Park Narodowy.

Badania są prowadzone we współpacy ZBS PAN z Białowieży, Uniwersytetu Warszawskiego,  Uniwersytet  Białostocki ego oraz Parku Narodowego "Ujśice Warty".

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2707220
osobą na stronie