Treść strony

Oferta Pracy w Parku Narodowym "Ujście Warty"

Park Narodowy "Ujście Warty" ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody.

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo,

Czas trwania umowy: - 3 miesiące – okres próbny, a następnie umowa do końca czasu zastępstwa – przewidywany czas do końca lutego 2019 r.

Do obowiązków zatrudnionego należeć będzie m.in.:

 • Pomoc w prowadzeniu działań związanych z ochroną ekosystemów nieleśnych, leśnych i wodnych na terenie całego Parku
 • Uczestnictwo w opracowywaniu zadań ochronnych i planu ochrony oraz ich realizacja
 • Współpraca zagraniczna
 • Praca przy stanie posiadania
 • Udzielanie pomocy merytorycznej i technicznej w pracach badawczych wykonywanych przez instytucje z zewnątrz
 • Upowszechnienie wiedzy o walorach Parku w formie publikacji popularno-naukowych i naukowych
 • Współpraca z placówkami naukowymi w zakresie ochrony flory i fauny
 • Prowadzenie monitoringu przyrodniczego
 • Opracowywanie analiz wyników monitoringu i zabiegów ochronnych
 • Nadzór nad oraz raportowanie trwałości projektów zrealizowanych w latach wcześniejszych, a w szczególności projektów zrealizowanych ze środków NFOŚiGW
 • Wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych przestrzennych
 • Realizacja oraz nadzór nad prowadzonymi postępowaniami w ramach zamówień publicznych
 • Wdrażanie i realizacja projektów w ramach programów LIFE+, NFOŚiGW oraz innych
 • Raportowanie działań prowadzonych w ramach obowiązków służbowych
 • Pomoc w prowadzeniu wykładów, prelekcji oraz obsłudze zorganizowanych grup odwiedzających Park
 • Upowszechnianie wiedzy o walorach Parku w formie informacji dla mediów, pomoc  w opracowywaniu materiałów o charakterze edukacyjno-promocyjnym na strony internetowe Parku
 • Prowadzenie archiwizacji dokumentów Zespołu ds. ochrony przyrody i monitoringu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, przyrodnicze
 • Znajomość krajowej i europejskiej awifauny, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków wodnych i błotnych,
 • Znajomość przepisów w zakresie prawa o ochronie przyrody, środowiska, prawa wodnego oraz prawa unijnego dotyczącego zagadnień ochrony przyrody i środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem Natury 2000
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

 

Kwalifikacje:

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność samodzielnej pracy –  np. zakresie prowadzenia własnych obserwacji, badań ale i  zespołowej – w zakresie monitoringu przyrodniczego
 • Znajomość języka obcego
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi programu QGis

 

Termin składania ofert: do 28.02.2018 r.

Oferty kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. ochrony przyrody – ornitologa w Parku Narodowym „Ujście Warty”, zawierające:

 • Życiorys
 • List motywacyjny
 • Certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności
 • Oświadczenie o możliwości wykorzystania danych osobowych dla celów rekrutacyjnych

 

Miejsca składania ofert:

- w sekretariacie Parku,

- pocztą na adres:

PARK NARODOWY „UJŚCIE WARTY”
CHYRZYNO 1
69-113 GÓRZYCA

- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

 

Dodatkowych informacji udzielają:
- Łukasz Ulbrych – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody i Monitoringu
- Konrad Wypychowski – Dyrektor PN”UW”
Tel. 095 752 40 27

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1652432
osobą na stronie