Treść strony

Rozpoczęcie budowy Ośrodka muzealno-edukacyjnego w Słońsku.

Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 r. została podpisana umowa z firmą PPHU Wimar na wykonanie inwestycji pn. Budowa Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym. Umowę podpisali reprezentujący wykonawcę robót budowlanych Firmę PPHU Wimar pan prezes Wiesław Polechoński i reprezentujący Park Narodowy „Ujście Warty” pan dyrektor Konrad Wypychowski. Inwestycja jest prowadzona na podstawie umowy nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 o dofinansowaniu w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowane zakończenie budowy ośrodka jest na koniec 2019 roku.

W dniu 19 grudnia 2018 r. pan Konrad Wypychowski dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” po przywitaniu uczestników realizacji projektu przekazał panu prezesowi Wiesławowi Polechońskiemu wykonawcy robót budowlanych firmy PPHU Wimar, dokumentację projektową budowy ośrodka muzealno-edukacyjnego.

W dalszej części spotkania, w której uczestniczył również wójt gminy Słońsk, Pan Janusz Krzyśków oraz przedstawiciel firmy Wiertconsulting Sp. z o.o., (pełniącej funkcję nadzoru budowlanego), dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”  przekazał plac budowy w Słońsku prezesowi Firmy PPHU Wimar, Panu Wiesławowi Polechońskiemu.  Podczas przekazania dokumentacji i palcu budowy obecni byli pracownicy Parku: m.in. Dorota Wypychowska, Łukasz Ulbrych, Roman Skudynowski, Adam Rzemieniecki, Anna Kula, oraz kierownicy budowy.   

 

 

  • autor: Adam Rzemieniecki
  • logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej i...
  • Wizualizacja ośrodka w Słońsku
  • Wizualizacja ośrodka w Słońsku
  • Wizualizacja ośrodka w Słońsku

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2662628
osobą na stronie