Treść strony

Ogłoszenia nr 1/2020 i nr 2/2020 o przetargu pisemnym nieograniczonym na wykonywanie zadań ochronnych w Parku Narodowym "Ujście Warty"

Chyrzyno, dnia 25 lutego 2020 r.
A.402.1.2020

 

OGŁOSZENIE nr 1/2020
O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH
W PARKU NARODOWYM "UJŚCIE WARTY"
W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

I.    Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonywanie zadań ochronnych w Parku Narodowym „Ujście Warty”, w ramach dzierżawy nieruchomości gruntowych będących w wieczystym użytkowaniu Parku Narodowego „Ujście Warty”, stanowiących własność Skarbu Państwa, na warunkach określonych w umowie - załączniku nr 3 do przetargu. Ogłasza się przetargi na następujące kompleksy:
 

Numer przetargu - pisemnego

Nr kompleksu

Lokalizacja kompleksu -Gmina

Dzień i godz. rozpoczęcia otwarcia ofert

1

7

Słońsk

06 marca 2020 r. godzina 11:00

2

24

Słońsk

3

57

Słońsk

 
Ofertę składa się w sekretariacie siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” pod adresem Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca  lub przesyła pocztą na adres: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w terminie do dnia 03 marca 2020 r., do godziny 10:00. W przypadku nadania oferty pocztą za chwilę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do organizatora przetargu,

Link:
http://www.pnujsciewarty.4bip.pl/index.php?idg=8&id=34&x=2&y=1

 

 

Chyrzyno, dnia 25 lutego 2020 r.
A.402.2.2020


OGŁOSZENIE nr 2/2020
O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH
W PARKU NARODOWYM "UJŚCIE WARTY"
W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

I.    Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza przetarg nieograniczony w trybie licytacji ustnej na dzierżawę nieruchomości gruntowych będących w wieczystym użytkowaniu Parku Narodowego „Ujście Warty”, a stanowiących własność Skarbu Państwa, na warunkach określonych w umowie - załączniku nr 3 do przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. w  siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” (adres: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca) w sali konferencyjnej na parterze budynku. Podczas przetargu licytowane będą grunty pogrupowane w kompleksy dzierżawne. Każdy kompleks licytowany będzie w osobnej licytacji, zgodnie z numeracją wskazaną w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Rozpoczęcie licytacji nastąpi dla licytacji:

Nr przetargu -licytacji

Nr kompleksu

Lokalizacja kompleksu -Gmina

Dzień i szacunkowa godz. rozpoczęcia licytacji

4

kompleks nr 19

Witnica

4 marca 2020 r. 09:00

5

kompleks nr 25

Witnica

4 marca 2020 r.

09:30

6

kompleks nr 43

Słońsk

4 marca 2020 r.

10:00

Wniosek należy dostarczyć do siedziby Parku Narodowego "Ujście Warty" w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, w terminie do dnia 27 lutego 2020 r., do godziny 15:00.


Link:
http://www.pnujsciewarty.4bip.pl/index.php?idg=8&id=34&x=2&y=1

 

wsteczwstecz

Dane adresowe

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

Dane kontaktowe

tel. 95 7524027
fax: 95 7524027 w. 16
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2837643
osobą na stronie